Hulp na een bedrijfsongeval

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval hoeft u de gevolgen niet alleen te dragen. Als werknemer bent u juridisch vaak extra beschermd en is uw werkgever veelal aansprakelijk. Onze experts helpen u met een vlotte afhandeling van de schade.

Hoe verder na een bedrijfsongeval?

Wie is aansprakelijk?

Een werkgever doet vaak zijn best om te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Daartoe zijn werkgevers ook verplicht. Als er dan toch iets gebeurt, vindt een werkgever ook vaak dat hij geen schuld heeft. Maar het gaat bij het vergoeden van letselschade niet om schuld – het gaat erom wie er aansprakelijk is. En bij ongelukken tijdens het werk is de werkgever over het algemeen aansprakelijk, tenzij deze bewijst dat hij er niets aan kon doen en dus niet aansprakelijk is. Omdat het verzamelen van bewijzen en het bepalen van aansprakelijkheid een lastig proces kan zijn, is het verstandig om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Deze kan een onafhankelijk onderzoek doen. Het kan helaas wel lang duren voordat dat onderzoek is afgerond en de aansprakelijke partij is bepaald.

Schadevergoeding

De kosten die direct of indirect veroorzaakt worden door het door u opgelopen letsel kunnen worden verhaald. Hierbij kunt u denken aan niet-ontvangen inkomen, medische kosten, hulp aan huis, opvang van kinderen en revalidatiekosten. Wij zorgen dat de verzekeraar op korte termijn uw kosten kan dekken door middel van een voorschot. Daarna gaan wij aan de slag met de volledige schadevergoeding.

Weer aan de slag

U wilt uw leven graag weer op de rit krijgen, thuis en ook qua werk. Wij helpen u met een re-integratietraject op maat en nemen de kosten van eventuele aanpassingen op de werkplek en thuis mee in de berekeningen van de benodigde vergoeding. Tegelijk zijn wij ons bewust van het belang van een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemers. In de onderhandelingen waken we er daarom voor dat uw arbeidsrelatie niet verstoord raakt.

Wat moet ik zelf betalen?

De aansprakelijke partij of haar verzekeraar moet de schade vergoeden. Uiteraard horen daar ook de kosten voor inschakeling van een letselschadespecialist bij. Dat betekent dus dat onze inzet u niets kost en u weet dat u uitstekend vertegenwoordigd bent. Op deze pagina vindt u meer informatie over de kosten. 

Waarom zou ik een gespecialiseerd letselschade bureau inschakelen?

Ten eerste: omdat u daar recht op heeft. Ten tweede: omdat u zo zeker weet dat uw belangen optimaal worden behartigd. Wij houden ons uitsluitend bezig met de begeleiding van mensen die met letselschade zijn geconfronteerd. Wij weten dus precies wat wij op welk moment het beste voor u kunnen doen. Dit leggen wij u ook duidelijk uit. U weet zo altijd waar u aan toe bent.

Verzekeraars zetten hun beste mensen in, dat kunt u ook!

Wat is smartengeld en heb ik er recht op?

U heeft recht op smartengeld als u door toedoen van een ander gewond bent geraakt. Dit is in de wet geregeld. De hoogte van het bedrag hang af verschillende factoren: de ernst van het letsel, de duur van het herstel, de eventuele blijvende gevolgen, maar ook van uw toekomst na de schade, denk bijvoorbeeld aan uw carrièrekansen en sociale kansen.

Er zijn geen vaste regels voor het bepalen van de hoogte van uw smartengeld. Het is een kwestie van goed onderhandelen en dat is precies wat wij voor u doen.

Krijg ik een vaste adviseur en komt deze aan huis?

Ja. Wij vinden persoonlijke begeleiding heel belangrijk. Gedurende het hele traject werkt u dus met een vaste, persoonlijke expert die u altijd kunt bellen met al uw vragen en zorgen. Om goed inzicht te krijgen van uw situatie en omstandigheden, zal de expert ook bij u thuis komen. Wij werken door heel Nederland.

Wat als ik het niet eens ben met de voorgestelde vergoeding?

Kan ik als uitzendkracht de werkgever ook aansprakelijk stellen na een bedrijfsongeval?

Ja, voor een uitzendkracht gelden dezelfde wetten en regels als voor een vaste  medewerker. Je kan de schade als gevolg van een bedrijfsongeval dus ook verhalen op de werkgever die je heeft ingehuurd toen het ongeval gebeurde.

Heb ik ook een advocaat nodig?

Nee hoor, die heeft u alleen nodig als u moet procederen. Dat komt overigens zelden voor. Procederen kost vaak veel tijd en geld. Wij weten echter als geen ander hoe wij samen met u uw letselschade in kaart kunnen brengen. Zo wordt het voor de verzekeraar vanzelf duidelijk wat zij aan u moeten betalen. Dan is een gang naar de rechter helemaal niet nodig. Als het vergoedingstraject dreigt stil te vallen, weten wij exact wat wij moeten doen om het proces weer op gang te krijgen.

Komen wij er met de aansprakelijke verzekeraar echt niet onderling uit, dan kunt u onze advocaat inschakelen. Zo blijft de communicatie via de meest korte lijnen verlopen en heeft u altijd een helder beeld van de gang van zaken.

Ik heb van de verzekeraar een letselformulier ontvangen. Moet ik dit invullen?

U bent niet verplicht om een dergelijk formulier in te vullen. Wij maken bij onze eerste afspraak altijd een volledig rapport waarin alle relevante informatie wordt opgenomen. Uiteraard krijgt u dit rapport. U kunt nagaan of alles klopt en u hoeft verder niets meer te doen. Zo kunt u zich bezig houden met het belangrijkste: uw herstel.

Kan ik het medisch rapport inzien?

Ja, u heeft er recht op te weten waar u aan toe bent. Om uw letsel goed in kaart te brengen, maken wij gebruik van een medisch adviseur. Deze zal u volledig onderzoeken en in uw belang een duidelijk rapport schrijven. Van deze rapportage krijgt u vanzelfsprekend een afschrift. De rapportage zal zowel ingaan op de verwondingen die direct na het ongeval zijn geconstateerd, als op alle andere ongemakken die in de toekomst nog uit het ongeval kunnen voortkomen.

Het komt voor dat een medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar in gesprek wil over de ernst en mate van het letsel. In dat geval zal onze medisch adviseur opkomen voor uw belangen.

De verzekeraar heeft mijn schade al afgewezen, kan Kloppenburg mij nog helpen?

Zonder goede redenen mogen verzekeraars aansprakelijkheid niet afwijzen. Als u het niet eens bent met hun beslissing, kunnen wij de argumenten van de verzekeraar kosteloos voor u evalueren. Wij vertellen u vervolgens eerlijk in hoeverre u een kans maakt om geleden schade alsnog vergoed te kunnen krijgen. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op. 

Ik zoek een second opinion over mijn huidige letselschade-traject?

Misschien heeft u twijfels over uw huidige letselschadetraject, maar weet u niet of deze gegrond zijn. Om dan duidelijkheid te scheppen kunnen wij uw huidige zaak kosteloos evalueren. Lees hier meer over wat onze second opinion inhoudt. 

Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan kosteloos 033 – 253 72 00 of neem contact op

Hoe wij u helpen

Zo snel mogelijk weer de draad op kunnen pakken, daar zorgen wij voor. Met uw persoonlijke letselschade expert en een sterk dossier verhalen wij uw schade. Zo kunt u zich concentreren op uw herstel.

1

Alles op een rij

U belt ons en legt uw situatie uit. U krijgt van ons direct vrijblijvend advies en antwoord op uw vragen. Wij zetten alles voor u op een rij en leggen uit wat wij voor u kunnen betekenen.

2

Uniek concept

Op basis van uw specifieke zaak matchen wij u aan de juiste expert personenschade binnen ons ervaren team. Hierdoor bent u verzekerd van de juiste kennis en adviezen voor de bij u spelende problematiek.

3

Plan van aanpak

Tijdens een intakegesprek stelt de expert een intakerapport op en een overzicht van uw schade. Samen met u maakt de expert een plan van aanpak. U weet dan precies waar u aan toe bent, en u kunt zich richten op het belangrijkste: uw herstel.

4

Letselschadetraject

Uw persoonlijke expert legt alle ontwikkelingen gedetailleerd vast. Zo kan het hele team van Kloppenburg aan uw dossier werken. Uw zaak kan worden afgerond zodra de totale omvang van uw letselschade duidelijk is.

Chat met onsChat
Chat met onsChat