« Back to Glossary Index

De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor de directe naasten van slachtoffers. Deze kunnen schadevergoeding krijgen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen, wat door iemand anders is veroorzaakt.

« Terug naar begrippenlijst
WhatsApp ons whatsapp icon