« Back to Glossary Index

Arbeidsongeschiktheid is de situatie waarbij iemand niet in staat is om zijn of haar werk te verrichten als gevolg van een ziekte, een ongeval of een andere oorzaak. Er zijn verschillende gradaties van arbeidsongeschiktheid, van volledig arbeidsongeschikt tot gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Bij volledige arbeidsongeschiktheid is iemand helemaal niet in staat om te werken, terwijl bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid iemand wel in staat is om beperkt te werken. In Nederland bestaat een ziektewetregeling waarbij werknemers die arbeidsongeschikt zijn een uitkering kunnen krijgen om hun inkomen te vervangen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

« Terug naar begrippenlijst
WhatsApp ons whatsapp icon