« Back to Glossary Index

Immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, is een term die wordt gebruikt om de niet-financiële gevolgen van een letsel aan te duiden. Hieronder valt ondermeer emotioneel of psychische lijden, verlies van plezier in het leven, verlies van sociale contacten, verlies van zelfredzaamheid, of verlies van een toekomstperspectief. 

« Terug naar begrippenlijst
WhatsApp ons whatsapp icon