« Back to Glossary Index

Een ongevallenverzekering is een zogenoemde sommenverzekering. Dat betekent dat de uitkering niet bepaald wordt door de concrete schade die is ontstaan, maar uitsluitend afhankelijk is van het vooraf met de verzekeraar afgesproken vaste bedrag (de verzekerde som) op basis van het ontstane letsel. Hierbij is de hoogte van de uitkering die iemand ontvangt op basis van deze verzekering, afhankelijk van het vastgestelde percentage blijvende invaliditeit.

« Terug naar begrippenlijst
WhatsApp ons whatsapp icon