« Back to Glossary Index

Een schadestaat is een overzicht van alle kosten en schade die iemand lijdt als gevolg van het door hem/ haar opgelopen letsel vanwege een ongeval of een andere schadeveroorzakende gebeurtenis

« Terug naar begrippenlijst
WhatsApp ons whatsapp icon