« Back to Glossary Index

Een WAM verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen de financiële gevolgen van schade die hij/zij met zijn/haar voertuig of eigendom veroorzaakt aan anderen. Een W.A.M.-verzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland een motorrijtuig bezit of bestuurt. De W.A.M.-verzekering dekt alleen de schade die de verzekerde veroorzaakt aan anderen en niet de eigen schade. De letselschade van inzittenden in het eigen motorrijtuig valt onder de dekking. Uiteraard ook de letselschade die aan externe partijen wordt toegebracht. Voor het verzekeren van de eigen schade materiële schade of letselschade van de bestuurder zijn andere verzekeringen nodig, zoals een Casco-verzekering of een Inzittendenverzekering.

« Terug naar begrippenlijst
WhatsApp ons whatsapp icon