Disclaimer

Aansprakelijkheid

Letselschadebureau Kloppenburg is een activiteit van het NLI BV. Zij heeft de beroepsaansprakelijkheid van haar medewerkers verzekerd. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd. Letselschadebureau Kloppenburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Letselschadebureau kloppenburg worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Letselschadebureau kloppenburg. Nederlands recht is van toepassing.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Letselschadebureau Kloppenburg en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het gebruiken of kopieren van een of meer artikelen of tekstdelen van deze website voor uw eigen doeleinden, is toegestaan mits u:

  • de bron vermeldt (www.kloppenburgnli.nl) en een duidelijke, werkende link plaatst naar www.kloppenburgnli.nl

U bent natuurlijk altijd vrij om alleen te linken naar de artikelen of pagina’s van www.kloppenburgnli.nl.

WhatsApp ons whatsapp icon