Hoe kan het dat u ons niks hoeft te betalen?

De kosten voor inschakeling van een letselschadespecialist zijn direct het gevolg van de situatie waarin jij letselschade hebt opgelopen. Daarom moet de aansprakelijke partij of haar verzekeraar die schade vergoeden. Met Kloppenburg NLI ben je dus uitstekend vertegenwoordigd, zonder dat je voor de kosten opdraait.

De enige voorwaarde? Dat er een aansprakelijke partij is, waarbij wij namens jou de schade kunnen verhalen. De aansprakelijke partij is namelijk ook aansprakelijk voor de kosten die jij maakt om die schade te verhalen, en dus voor de werkzaamheden van Letselschadebureau Kloppenburg. Blijkt om één of andere reden toch dat onze kosten niet geheel worden vergoed, dan kun je altijd terugvallen op de afspraken die je aan het begin van de zaak met ons heeft gemaakt.

Wanneer betaal je zelf mee aan de kosten?

We weten dat een ongeluk in een klein hoekje zit. En dat daarbij soms (gedeeltelijk) sprake is van eigen schuld of verantwoordelijkheid. In zulke gevallen worden ook de letselschade en de kosten van onze inzet gedeeltelijk vergoed. Wanneer het duidelijk is dat er sprake is van een bepaalde mate van eigen schuld, maken wij daar met jou duidelijke afspraken over.

No cure, no pay

In de publiciteit komt de term ‘no-cure-no-pay’ regelmatig aan de orde. In veruit de meeste schadegevallen is al snel duidelijk in hoeverre een verzekeraar tot schadevergoeding over dient te gaan. Bij volledige erkenning van de aansprakelijkheid zijn er voor jou geen kosten verbonden aan de inzet van Letselschadebureau Kloppenburg.

Indien blijkt dat partijen er niet uit zullen komen, kan een civiele procedure noodzakelijk zijn. Ofwel: de gang naar de rechter. De kosten van de advocaat, medische specialisten, griffierechten, etc. komen in beginsel voor rekening van het slachtoffer. Deze kosten kunnen flink oplopen. Bij no-cure-no-pay neemt Letselschadebureau Kloppenburg dit risico van de cliënt over. Voor dit risico wordt dan een beperkt percentage van het uiteindelijke schadebedrag in rekening gebracht. In de praktijk komt deze methode weinig voor, omdat wij vooraf meestal al de nodige duidelijkheid kunnen scheppen. Als wij in goed overleg met jou toch besluiten om een no-cure-no-pay-constructie te gebruiken, zullen wij daarover vooraf een goede uitleg geven en de afspraken samen met jou vastleggen.

Bij twijfel, neem kosteloos contact op

Twijfel je of jouw schade verhaalbaar is? Neem dan kosteloos contact met ons op. Aan de hand van een korte bespreking van jouw situatie, kunnen wij je een realistisch advies geven over de kansen van jouw zaak.

WhatsApp ons whatsapp icon