Hetty Sahertian-Karaca

Expert Personenschade

"Denk niet in beperkingen, maar in mogelijkheden.”

  • Een goede band opbouwen met cliënten - door eerlijk en helder te communiceren

Goed luisteren, meedenken en proactief handelen: dat zijn voor mij de basiselementen om een cliënt te helpen zijn leven na een ongeval weer op de rit te krijgen. Ik vind het belangrijk om een goede band op te bouwen met cliënten door eerlijk en helder te communiceren. Ze willen erop kunnen vertrouwen dat ik er voor ze ben en in onderhandelingen ook voor ze sta.

Team
Chat met onsChat
Chat met onsChat