?>

Over onze werkwijze

Op deze pagina leest u wat u kunt verwachten tijdens een letselschadetraject.

Alles op een rij

U belt ons en legt uw situatie uit. Van ons krijgt u direct vrijblijvend advies en antwoord op uw vragen. Wij zetten alles voor u op een rij, en leggen u uit wat wij voor u kunnen betekenen. Zo nodig plannen wij gelijk een afspraak voor een eerste kennismaking met u.

Uniek concept

Iedere zaak is uniek. Daarom beschikken al onze experts personenschade over specifieke deskundigheid. Wij zullen uw zaak dan ook altijd onderbrengen bij de meest aangewezen expert personenschade binnen ons ervaren team. Zo bent u verzekerd van de juiste kennis en adviezen voor de bij u spelende problematiek. In de meeste gevallen is het verstandig om direct een kennismakingsafspraak bij u thuis te maken. Hierbij komen alle punten aan de orde die voor u van belang zijn: wat is er gebeurd? Welke medische klachten heeft u? Wat zijn de gevolgen voor uw werk, gezin, sociale leven? Wat is ‘schade’ eigenlijk, en wat niet?

Plan van aanpak

Op basis van het eerste bezoek stelt uw expert een intakerapport op, inclusief een overzicht van uw schade. Samen met u maakt de expert vervolgens een helder plan van aanpak. Vanaf dat moment richt uw expert zich op de vergoeding van uw letselschade, en kunt u zich richten op het allerbelangrijkste: uw eigen herstel. De expert gaat als eerste aan de slag met de aansprakelijkheid. Die zorgt er namelijk voor dat uw schade wordt vergoed. Op basis van het schadeoverzicht kan de expert ook vragen om een voorschot op de uiteindelijk vast te stellen vergoeding.

Letselschadetraject

Uw persoonlijke expert legt alle ontwikkelingen in uw dossier vanaf het begin gedetailleerd vast. Zo kan het hele team van Kloppenburg onder leiding van de expert aan uw dossier werken, gedurende uw herstelproces. Uw zaak kan worden afgerond zodra de precieze omvang van uw letselschade duidelijk is. Als u volledig hersteld bent dus, of zodra duidelijk is wat voor u de blijvende of langdurige gevolgen zijn. Op dat moment maken wij in goed overleg met u een afwikkelingsvoorstel richting de aansprakelijke verzekeraar.

Afwikkeling

Bij de afwikkeling van uw letselschade komt veel specialistische kennis kijken. Een ongeval kan bijvoorbeeld ook in de verre toekomst nog voor medische risico’s zorgen. Over zulke mogelijke medische risico’s krijgt u advies van een van onze medisch adviseurs. Daarbij maken wij voor u een berekening van de eventuele toekomstige schade, waarbij wij ook rekening houden met fiscale aspecten. Hierover krijgt u van ons een duidelijke uitleg. Ook adviseren wij u over de vergoeding van de immateriële schade, beter bekend als smartengeld.

Chat met onsChat
Chat met onsChat