Hulp na een verkeersongeval

Het verkeer in Nederland is relatief veilig. Toch zijn er jaarlijks heel wat ongelukken. De gevolgen blijven vaak beperkt tot blikschade, maar soms is er ook fysiek letsel. In zulke situaties hebben de slachtoffers veelal recht op een letselschadevergoeding. Dat geldt voor de bestuurders van voertuigen, maar ook voor passagiers, voetgangers en fietsers.

Na een verkeersongeval: de stappen

Beoordeling van aansprakelijkheid

Van belang is dat de toedracht van het ongeluk goed wordt onderzocht. Is er een schadeaangifteformulier ingevuld? Heeft de politie een proces-verbaal opgemaakt? Zijn er getuigen bekend? Wij verzamelen deze stukken en kunnen snel voor u beoordelen wat de haalbaarheid van uw zaak is.

Contact met de verzekering

Bestuurders van gemotoriseerd verkeer zijn verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Het belang daarvan blijkt op het moment dat zo’n bestuurder aansprakelijk is voor een ongeval. Wij zoeken voor u uit waar de aansprakelijke persoon verzekerd is en nemen namens u contact op met deze verzekeraar om een dossier op te starten. De verzekeraar moet onderzoeken of er dekking is en of hun verzekerde aansprakelijk is. Als de verzekeraar aansprakelijkheid erkent, zal deze uw schade vergoeden.

Tijd voor de letselschadespecialist

Samen maken we een overzicht van de schade die u geleden heeft en welke schade u naar verwachting in de komende periode nog zult lijden. Wij sturen dit overzicht naar de aansprakelijke verzekeraar die vervolgens kan overgaan tot het betalen van een voorschot. Wij verzamelen ook medische informatie die, bijvoorbeeld, nodig is om aan te tonen waarom u nog arbeidsongeschikt bent. na uw goedkeuring sturen we deze naar de verzekeraar en kan deze uw volledige schadevergoeding uitkeren.

Wat moet ik zelf betalen?

De aansprakelijke partij of haar verzekeraar moet de schade vergoeden. Uiteraard horen daar ook de kosten voor inschakeling van een letselschadespecialist bij. Dat betekent dus dat onze inzet u niets kost en u weet dat u uitstekend vertegenwoordigd bent. Op deze pagina vindt u meer informatie over de kosten. 

Waarom zou ik een gespecialiseerd letselschade bureau inschakelen?

Ten eerste: omdat u daar recht op heeft. Ten tweede: omdat u zo zeker weet dat uw belangen optimaal worden behartigd. Wij houden ons uitsluitend bezig met de begeleiding van mensen die met letselschade zijn geconfronteerd. Wij weten dus precies wat wij op welk moment het beste voor u kunnen doen. Dit leggen wij u ook duidelijk uit. U weet zo altijd waar u aan toe bent.

Verzekeraars zetten hun beste mensen in, maar u kunt dat ook!

 

Wat is smartengeld en heb ik er recht op?

U heeft recht op smartengeld als u door toedoen van een ander gewond bent geraakt. Dit is in de wet geregeld. De hoogte van het bedrag hang af verschillende factoren: de ernst van het letsel, de duur van het herstel, de eventuele blijvende gevolgen, maar ook van uw toekomst na de schade, denk bijvoorbeeld aan uw carrièrekansen en sociale kansen. Er zijn geen vaste regels voor het bepalen van de hoogte van uw smartengeld. Het is een kwestie van goed onderhandelen en dat is precies wat wij voor u doen.

Krijg ik een vaste adviseur en komt deze aan huis?

Ja. Wij vinden persoonlijke begeleiding heel belangrijk. Gedurende het hele traject werkt u dus met een vaste, persoonlijke expert die u altijd kunt bellen met al uw vragen en zorgen. Om goed inzicht te krijgen van uw situatie en omstandigheden, zal de expert ook bij u thuis komen. Wij werken door heel Nederland.

Wat als ik het niet eens ben met de voorgestelde vergoeding?

Mag ik het politierapport inzien?

Ja, daar heeft u recht op. Aan de hand van uw gegevens kunnen wij het politierapport voor u opvragen bij de Stichting Processen-Verbaal van het Verbond van Verzekeraars. Vervolgens kunnen wij dit naar u toesturen.

Ik ben als passagier gewond geraakt. Wat kan ik het beste doen?

Als passagier kunt u normaal gesproken altijd de schade verhalen. Als u bij eenzijdig ongeval betrokken was, kan dat bij de WA-verzekeraar van het voertuig waarin of waarop u zich bevond. Bent u slachtoffer van een ongeval waarbij meerdere partijen betrokken waren, dan kunt u uw schade vorderen als ’schuldloze derde’. Hiervoor geldt een speciale bedrijfsregeling waar Nederlandse verzekeraars zich aan moeten houden.

Heb ik ook een advocaat nodig?

Nee hoor, die heeft u alleen nodig als u moet procederen. Dat komt overigens zelden voor. Procederen kost vaak veel tijd en geld. Wij weten echter als geen ander hoe wij samen met u uw letselschade in kaart kunnen brengen. Zo wordt het voor de verzekeraar vanzelf duidelijk wat zij aan u moeten betalen. Dan is een gang naar de rechter helemaal niet nodig. Als het vergoedingstraject dreigt stil te vallen, weten wij exact wat wij moeten doen om het proces weer op gang te krijgen.

Komen wij er met de aansprakelijke verzekeraar echt niet onderling uit, dan kunt u onze advocaat inschakelen. Zo blijft de communicatie via de meest korte lijnen verlopen en heeft u altijd een helder beeld van de gang van zaken.

Heb ik recht op schadevergoeding na een verkeersongeval?

Als u letsel heeft opgelopen bij een verkeersongeval waarbij een andere partij aansprakelijk is, heeft u over het algemeen recht op een letselschadevergoeding. Of u tijdens het ongeval nu bestuurder of passagier was van een voertuig, of als voetganger of fietser deelnam aan het verkeer.

Kan ik het medisch rapport inzien?

Ja, u heeft er recht op te weten waar u aan toe bent. Om uw letsel goed in kaart te brengen, maken wij gebruik van een medisch adviseur. Deze zal u volledig onderzoeken en in uw belang een duidelijk rapport schrijven. Van deze rapportage krijgt u vanzelfsprekend een afschrift. De rapportage zal zowel ingaan op de verwondingen die direct na het ongeval zijn geconstateerd, als op alle andere ongemakken die in de toekomst nog uit het ongeval kunnen voortkomen.

Het komt voor dat een medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar in gesprek wil over de ernst en mate van het letsel. In dat geval zal onze medisch adviseur opkomen voor uw belangen.

De verzekeraar heeft mijn schade al afgewezen, kan Kloppenburg mij nog helpen?

Zonder goede redenen mogen verzekeraars aansprakelijkheid niet afwijzen. Als u het niet eens bent met hun beslissing, kunnen wij de argumenten van de verzekeraar kosteloos voor u evalueren. Wij vertellen u vervolgens eerlijk in hoeverre u een kans maakt om geleden schade alsnog vergoed te kunnen krijgen.  Neem hiervoor telefonisch contact met ons op. 

Ik zoek een second opinion over mijn huidige letselschade-traject

Misschien heeft u twijfels over uw huidige letselschadetraject, maar weet u niet of deze gegrond zijn. Om dan duidelijkheid te scheppen kunnen wij uw huidige zaak kosteloos evalueren. Lees hier meer over wat onze second opinion inhoudt. 

Ik denk dat ik een whiplash heb, wat kan ik doen?

Meld uw klachten in ieder geval zo spoedig mogelijk bij uw huisarts. Uw huisarts kan een diagnose stellen en de verdere medische behandelingen bepalen. Voor eventuele schadevergoeding rond een whiplash, kunt u  contact opnemen met ons voor een vrijblijvend advies.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel 033 – 253 72 00 of neem contact op

Hoe wij u helpen

Zo snel mogelijk weer de draad op kunnen pakken, daar zorgen wij voor. Met uw persoonlijke letselschade expert en een sterk dossier verhalen wij uw schade. Zo kunt u zich concentreren op uw herstel.

1

Alles op een rij

U belt ons en legt uw situatie uit. U krijgt van ons direct vrijblijvend advies en antwoord op uw vragen. Wij zetten alles voor u op een rij en leggen uit wat wij voor u kunnen betekenen.

2

Uniek concept

Op basis van uw specifieke zaak matchen wij u aan de juiste expert personenschade binnen ons ervaren team. Hierdoor bent u verzekerd van de juiste kennis en adviezen voor de bij u spelende problematiek.

3

Plan van aanpak

Tijdens een intakegesprek stelt de expert een intakerapport op en een overzicht van uw schade. Samen met u maakt de expert een plan van aanpak. U weet dan precies waar u aan toe bent, en u kunt zich richten op het belangrijkste: uw herstel.

4

Letselschadetraject

Uw persoonlijke expert legt alle ontwikkelingen gedetailleerd vast. Zo kan het hele team van Kloppenburg aan uw dossier werken. Uw zaak kan worden afgerond zodra de totale omvang van uw letselschade duidelijk is.

Chat met onsChat
Chat met onsChat